TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

NASTAVNI MATERIJAL

  1. I godina Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje II godina Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje III godina Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje